Hoe kan ik een cliënt verwijderen uit MijnDiAd?

Cliënten kunnen alleen verwijderd worden als er nog niks aan de cliënt gekoppeld is. 
Als er bijvoorbeeld al afspraken, vragenlijsten of facturen aan de cliënt gekoppeld zijn is het verwijderen niet mogelijk. In dit geval kun je de status van de cliënt op op Inactief zetten: Cliënt op inactief zetten

Cliënt verwijderen

  1. Open het desbetreffende cliëntdossier
  2. Klik op 'Wijzig'
  3. Klik links onderin op 'Verwijder cliënt' 

  4. Bevestig dat je de cliënt wilt verwijderen

Mocht het niet lukken, dan kun je de cliënt ook op inactief zetten: Cliënt op inactief zetten

Cliëntgegevens anonimiseren

Indien er al gegevens (zoals facturen) aan de cliënt gekoppeld zijn, dan kun je cliënt niet meer verwijderen. In dat geval kun je ervoor kiezen de gegevens te anonimiseren.

  1. Open het cliëntdossier en klik vervolgens op Wijzig
  2. Wijzig alle gegevens die herleidbaar zijn tot de cliënt naar willekeurige tekens (dus in ieder geval de naam, adres etc)
  3. Klik op Opslaan.

Nog hulp nodig? Contact Contact