Vragenlijst / formulieren aanmaken en instellen

In MijnDiAd heb je mogelijkheid om zelf een vragenlijst aan te maken. Dit kan bijvoorbeeld een intake vragenlijst van de praktijk zijn, die door de cliënten digitaal ingevuld kan worden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de vragenlijsten in MijnDiAd werken.

Vragenlijst aanmaken

De eerste stap is om een vragenlijst aan te maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Klik rechtsboven op 'Instellingen'.
 2. Klik op 'Vragenlijsten' in het onderdeel 'Dossier'.
 3. Klik op '+ Vragenlijst toevoegen' en kies 'Zelf een vragenlijst maken'.
 4. Geef de vragenlijst een titel en eventueel een beschrijving.
 5. Klik op 'Opslaan' om vervolgens de vragen te kunnen gaan toevoegen.

Vragen toevoegen

Je kunt zelf bepalen wat voor antwoordoptie je de cliënt per vraag wilt geven. De verschillende antwoord-opties zijn:

 • Kort antwoord: de cliënt krijgt een klein tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
 • Lang antwoord: de cliënt krijgt een groot tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
 • Datum: de cliënt dient een datum in te voeren als antwoord.
 • Meerkeuze: de cliënt kan één antwoord kiezen uit de keuzes die je aanmaakt.
 • Selectie: de cliënt kan meerdere antwoorden kiezen uit de keuzes die je aanmaakt.
 • Score: de cliënt dient een score als antwoord in te voeren middels een schuifbalk
 • Bestand: de cliënt kan een bestand of foto uploaden als antwoord.
 • Meting: de cliënt kan een meetwaarde (bijvoorbeeld gewicht) opgeven
 • Tekenen: de cliënt kan een digitale tekening maken, bijvoorbeeld om op een afbeelding van het lichaam aan te geven waar de cliënt pijn heeft

De stappen om vragen toe te voegen:

 1. Klik op 'Vraag toevoegen', voer de vraag en het type antwoord in en geef aan of de vraag verplicht is om in te vullen.
 2. Klik op 'Opslaan' om de vraag op te slaan.
 3. Herhaal deze stappen voor elke vraag. Je kunt ook een eerdere aangemaakt vraag dupliceren.
 4. De volgorde van de vragen in de vragenlijst kun je wijzigen door bij een vraag op 'Wijzig' te klikken en dan op de pijltjes rechtsonder te klikken.
 5. Klik daarna op 'Opslaan' om de vragenlijst op te slaan.

De vragenlijst is nu aangemaakt en kan gebruikt worden.

Secties gebruiken in vragenlijsten

Met secties kun je de vragenlijst voor de cliënt opdelen in stukken. Na het invullen van een sectie zal de cliënt op 'Volgende' klikken om naar de volgende sectie te gaan totdat de hele vragenlijst is ingevuld. Om secties gebruiken:

 1. Klik op 'Wijzig' achter een vragenlijst.
 2. Klik op '+ Sectie toevoegen'.
 3. Geef de sectie een titel en beschrijving en voeg de vragen binnen de sectie toe.

Op basis van een antwoord naar een sectie gaan

Hiermee kun je zorgen dat bepaalde secties alleen ingevuld hoeven te worden op basis van een antwoord op een meerkeuzevraag. Zo kun je bijvoorbeeld vragen over de zwangerschap alleen tonen als iemand aangeeft zwanger te zijn.

 1. Klik op 'Wijzig' achter een vragenlijst.
 2. Maak een nieuwe vraag aan of wijzig een bestaande vraag van het type meerkeuze.
 3. Vink aan 'Ga naar sectie op basis van antwoorden'
 4. Selecteer de gewenste secties achter de antwoord opties.
 5. Klik op Opslaan.

Herinnering instellen als vragenlijst niet ingevuld wordt

Als een cliënt is uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen en deze vult de vragenlijst niet in, dan kan je automatisch een herinneringsmail laten sturen.

 1. Klik op Instellingen --> Communicatie --> E-mail instellingen.
 2. Klik rechts op de tab Herinneringen / Bevestigingen. 
 3. Vink 'Verstuur herinnering voor aanvullen gegevens en invullen vragenlijst' aan en stel in na hoeveel dagen de herinnering verstuurd moet worden.
 4. De inhoud van de e-mail kun je aanpassen door te klikken op de tab Sjablonen.

Nog hulp nodig? Contact Contact