Formulieren (vragenlijsten) aanmaken en instellen

In MijnDiAd heb je de mogelijkheid om zelf formulieren aan te maken. Dit kan bijvoorbeeld een intake formulier van de praktijk zijn, die door de cliënten digitaal ingevuld kan worden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de formulieren in MijnDiAd werken.

Formulier aanmaken

De eerste stap is om een formulier aan te maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Klik in het linkermenu op Instellingen.
 2. Klik op Formulieren in het onderdeel Dossier. 
 3. Klik rechtsboven op '+ Formulier toevoegen' en kies vervolgens voor 'Zelf een formulier maken'.

  Je kunt ook een vragenlijst uit de bibliotheek als basis nemen, klik hiervoor op 'Uit bibliotheek'. 

 4. Geef het formulier een titel en eventueel een beschrijving.
 5. Klik op 'Opslaan' om vervolgens de vragen te kunnen gaan toevoegen.

Vragen toevoegen

Je kunt zelf bepalen wat voor antwoordoptie je de cliënt per vraag wilt geven. De verschillende antwoord-opties zijn:

Kort antwoord Een klein tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
Lang antwoord Een groot tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
Datum Een datum selecteren als antwoord.
Meerkeuze Één antwoord kiezen uit de keuzes die je aanmaakt.
Selectie Meerdere antwoorden kiezen uit de keuzes die je aanmaakt.
Score Een score als antwoord invoeren middels een schuifbalk.
Lineaire schaal Een waarde tussen 0 en 10 kunnen invoeren op een horizontale balk
Meting Een meetwaarde (bijvoorbeeld gewicht) als antwoord
Bestand Een bestand of foto uploaden als antwoord.
Tekenen Een digitale tekening, bijvoorbeeld om op een afbeelding van het lichaam aan te geven waar de cliënt pijn heeft.
Handtekening De cliënt kan digitaal een handtekening zetten (tekenen).

De stappen om vragen toe te voegen:

 1. Klik op 'Vraag toevoegen', voer de vraag en het type antwoord in en geef aan of de vraag verplicht is om in te vullen.
 2. Klik op 'Opslaan' om de vraag op te slaan.
 3. Herhaal deze stappen voor elke vraag. Je kunt ook een eerdere aangemaakt vraag dupliceren.
 4. De volgorde van de vragen in de vragenlijst kun je wijzigen door bij een vraag op 'Wijzig' te klikken en dan op de pijltjes rechtsonder te klikken.
 5. Klik daarna op 'Opslaan' om de vragenlijst op te slaan.

De vragenlijst is nu aangemaakt en kan gebruikt worden.

Secties gebruiken in formulier

Met secties kun je het formulier voor de cliënt opdelen in stukken. Na het invullen van een sectie zal de cliënt op 'Volgende' klikken om naar de volgende sectie te gaan totdat het hele formulier is ingevuld. Om secties gebruiken:

 1. Klik op 'Wijzig' achter een formulier.
 2. Klik op '+ Selectie toevoegen'
 3. Geef de sectie een titel en beschrijving en voeg de vragen binnen de sectie toe.

Op basis van een antwoord naar een sectie gaan

Hiermee kun je zorgen dat bepaalde secties alleen ingevuld hoeven te worden op basis van een antwoord op een meerkeuzevraag. Zo kun je bijvoorbeeld vragen over de zwangerschap alleen tonen als iemand aangeeft zwanger te zijn.

 1. Klik op 'Wijzig' achter een formulier.
 2. Maak een nieuwe vraag aan of wijzig een bestaande vraag van het type meerkeuze.
 3. Vink aan 'Ga naar sectie op basis van antwoorden'
 4. Selecteer de gewenste secties achter de antwoord opties.
 5. Klik op 'Opslaan'.

Herinnering instellen als een formulier niet ingevuld wordt

Als een cliënt is uitgenodigd om een formulier in te vullen en deze vult het formulier niet in, dan kun je automatisch een herinneringsmail laten sturen.

 1. Klik op Instellingen > Communicatie >  E-mail instellingen > Herinneringen / Bevestigingen / Wijzigingen. 
 2. Vink 'Verstuur herinnering voor aanvullen gegevens en invullen formulier' aan stel in na hoeveel dagen de herinnering verstuurd moet worden.

 3. De inhoud van de e-mail kun je aanpassen door naar Instellingen > Algemeen > Sjablonen > E-mail sjablonen. Zie voor meer informatie: Kan ik de e-mails die aan cliënten verstuurd worden aanpassen?

Nog hulp nodig? Contact Contact